Oświata - Gmina Zembrzyce

Menu górne

Font size

High contrast

Język

Oświata

Finaliści wraz z p. Wójt

×There is no translation available.W związku z ubiegłorocznym sukcesem uczniów z Tarnawy Dolnej i zdobyciu mistrzostwa Polski w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tarnawie Dolnej została wybrana jako gospodarz jubileuszowego 45 finału tegoż...

Regały z książkami w wyremontowanym pomieszczeniu.

×There is no translation available.Kolejne pomieszczenia byłego Ośrodka Wczasowego w Marcówce zostały zmodernizowane i przekazane na potrzeby funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Marcówce. W 2023 roku wykonano gruntowną przebudowę lokalu o około 80 m2. Prace budowlane obejmowały: roboty...

Małopolski projekt nauki pływania Już Pływam

×There is no translation available.Gmina Zembrzyce złożyła wniosek konkursowy w zakresie małopolskiego projektu „Już pływam” w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na 2024 rok współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego. Wniosek otrzymał akceptację i...

Ławki w szkole

×There is no translation available.Wójt Gminy Zembrzyce podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do...

Seniorzy siedzący przy stolikach.

×There is no translation available.Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi dojrzałych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość, mądrość, ciepło i zrozumienie. To Seniorzy są w naszych domach piewcami tradycji, kultywują obrzędy i zwyczaje, przez co wzbogacają i...

Instytucja dofinansowania w ramach programu "Maluch +". Program Ministerstwa Polityki Społecznej "Maluch+" 2022-2029 na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

×There is no translation available. Wójt Gminy Zembrzyce podpisał umowę z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu Maluch +. Na mocy tej umowy gmina zobowiązuje się do utworzenia 16 nowych miejsc opieki na dziećmi do lat 3. Żłobek ma zostać wybudowany...

Informator Gmina Zembrzyce

×There is no translation available. Gmina Zembrzyce pozyskała dofinansowanie w wysokości 12 000 zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu dotyczącego pozalekcyjnych zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz...

CENTRUM OBSŁUGI SZKÓŁ                       W ZEMBRZYCACH
Adres: 34-210 Zembrzyce 540
Telefon: (33) 874-67-32
E-mail: 
https://bip.malopolska.pl/gzofs_zembrzyce
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZEMBRZYCACH
Adres: Zembrzyce 490
Telefon: (33) 874-66-53
Fax: (33) 874-66-53
E-mail:
www: http://zszembrzyce.superszkolna.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W TARNAWIE DOLNEJ
Adres: 34-210 Zembrzyce, Tarnawa Dolna 272
Telefon: (33) 874-67-07, kom. 500 350 404
E-mail: 
www:  http://sptarnawa.pl/

 

SZKOŁA PODSTAWOWA                              W ŚLESZOWICACH
Adres: 34-210 Zembrzyce, Śleszowice 166A
Telefon: (33) 874-63-27
Fax: (33) 874-63-27
E-mail:
www: http://spsleszowice.superszkolna.pl/
https://bip.malopolska.pl/spsleszowice

 

SZKOŁA PODSTAWOWA                           W MARCÓWCE
Adres: 34-210 Zembrzyce, Marcówka 120
Telefon: (33) 874-60-23
E-mail:
www: https://spmarcowka.szkolnastrona.pl/
https://bip.malopolska.pl/spmarcowka