There is no translation available.

Gmina Zembrzyce złożyła wniosek konkursowy w zakresie małopolskiego projektu „Już pływam” w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na 2024 rok współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego.
Wniosek otrzymał akceptację i będzie realizowany od września do października 2024 roku w szkołach Gminy Zembrzyce. Gmina otrzymała dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w wysokości 15 830 zł, jest to 50% wartości zadania. Zajęcia nauki pływania dla uczniów odbywać się będą w Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Projekt obejmuje 20 godzin nauki pływania dla każdego uczestnika. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników. W czasie przewozu uczniów na pływalnię opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele szkół.