There is no translation available.

Przedstawiamy Państwu Statystyczne Vademecum Samorządowca poświęcone Gminie Zembrzyce. W Vademecum przedstawione zostały dane statystyczne odnoszące się do zagadnień takich jak: ludność, finanse publiczne, gospodarka przestrzenna, edukacja, pomoc społeczna, rynek pracy, gospodarka narodowa, leśnictwo, odpady komunalne. Uzupełnieniem części analitycznej opracowania jest tabela porównawcza, w której informacje dotyczące gminy zestawione są z informacjami dotyczącymi pozostałych gmin w powiecie oraz wszystkich gmin w województwie.

Do pobrania:

pdf2021 - Statystyczne Vademecum Samorządowca8.41 MB

pdf2020 - Statystyczne Vademecum Samorządowca577.39 KB

pdf2019 – Statystyczne Vademecum Samorządowca575.78 KB

pdf2018 - Statystyczne Vademecum Samorządowca643.6 KB