There is no translation available.

Strategia Rozwoju Gminy Zembrzyce jest podstawowym dokumentem planistycznym określającym najważniejsze kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Strategia wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane za kluczowe z punktu widzenia poprawy poziomu życia mieszkańców, konkurencyjności podmiotów oraz wzrostu potencjału stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy.

Strategia Rozwoju Gminy Zembrzyce na lata 2016-2023 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Zembrzyce NR XV/125/16 w dniu 29 czerwca 2016 r.

Strategia określa misję gminy, tj. główny kierunek, w którym gmina planuje zmierzać  w następujący sposób:

 

„Gmina Zembrzyce – obszar zrównoważonego rozwoju, ośrodek o charakterze rolniczym i turystycznym z dobrą infrastrukturą sprzyjającą rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości. Gmina z dobrą ofertą turystyczną i agroturystyczną oraz produktem regionalnym, miejsce rozwoju gospodarczego, bezpieczny samorząd zapewniający komfort życia mieszkańcom ”.

Natomiast wizja gminy rozumiana jest  jako pożądany stan przyszłości gminy na koniec założonego okresu strategii.  Wizję Gminy Zembrzyce Strategia przedstawia następująco:

 Gmina Zembrzyce w 2023 roku wykorzystując potencjał związany z położeniem geograficznym i sąsiedztwem zbiornika Świnna Poręba stanie się miejscem gdzie warto mieszkać, pracować i wypoczywać. Będzie gminą nowoczesną, otwartą na turystów, oferującą znakomite warunki spędzania wolnego czasu dla mieszkańców oraz turystów. Będzie gminą dbającą o rozwój przedsiębiorczości, szczególnie w obszarze usług, turystyki, rekreacji i ekologii. Będzie gminą znaną, promowaną w całej Polsce jako miejsce, które warto odwiedzić, kojarzoną
z produkcją wyrobów z drewna oraz skóry i innych produktów regionalnych.

pdfStrategia Gminy Zembrzyce 2016-20232.14 MB