There is no translation available.

Zdjęcie przedstawia przemarsz członków OSP ZembrzyceJednostka OSP Zembrzyce powstała w 1914 roku. Od tego czasu działa nie przerwanie. Od 1997 roku należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obecnie Prezesem jednostki jest dh Sławomir Suwada a Naczelnikiem dh Paweł Karcz. W OSP zrzeszonych jest 26 członków czynnych oraz 18 osób należących do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Jednostka na swoim wyposażeniu posiada dwa samochody ratowniczo-gaśnicze (średni oraz lekki), dwie przyczepy (powodziowa, z łodzią), dwa zestawy ratownictwa medycznego, defibrylator AED, zestaw narzędzi hydraulicznych, pilarki do drewna, piła do betonu i stali, wentylator, opryskiwacz spalinowy, trzy agregaty prądotwórcze oraz inny sprzęt niezbędny do niesienia pomocy mieszkańcom gminy Zembrzyce jak i powiatu suskiego. Zastępy z Zembrzyc wyjeżdżają do działań kilkadziesiąt razy rocznie. Są to zarówno pożary jak i miejscowych zagrożenia. Oprócz działań podczas pożarów i usuwania skutków anomalii pogodowych jednostka posiad wyszkolenie i sprzęt pozwalający na niesienie pomocy w dziedzinie ratownictwa technicznego, medycznego, wodnego oraz usuwania zagrożeń związanych z agresywnym zachowaniem owadów błonkoskrzydłych.

Zdjęcie przedstawia samochód strażacki z łódką

Zdjęcie przedstawia strażaków z OSP w Zembrzycach podczas ćwiczeń

Zdjęcie przedstawia uroczystość przekazania nowego samochodu strażackiego dla OSP Zembrzyce w 2017