There is no translation available.

Orkiestra Dęta „Rytm” Zembrzyce

Orkiestra zembrzycka ma długą tradycję, została założona 1922 r. przez mieszkańców Zembrzyc, którzy powrócili do Polski ze Stanów Zjednoczonych i przywieźli ze sobą instrumenty. Początkowo repertuar stanowiły kolędy. Członkowie zespołu, tak dawniej jak i współcześnie, w okresie Świąt Bożego Narodzenia chodzą od domu do domu i grają kolędy. Podczas II wojny światowej działalność została zawieszona, aż do roku 1947, w którym to roku działalność została wznowiona. Przez prawie 40 lat zembrzycką orkiestrę prowadził kapelmistrz Leopold Boczek. Od 1998 roku kierował nią pan Marian Ryszawy, który wprowadził lżejszy, bardziej współczesny repertuar. Od 1 lutego 2010 r. kiedy

nowym dyrygentem został Kazimierz Gromada, liczba orkiestrantów wzrosła powiększając się o dzieci i młodzież. Dotacje unijne pozwoliły na zakup nowych strojów i prowadzenie warsztatów nauki gry na instrumentach. W roku 2012 orkiestra obchodziła jubileusz 90-lecia, na który przybyły orkiestry z całego powiatu suskiego.

Orkiestra Dęta „Rytm” Zembrzyce

 

Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice

Orkiestra dęta w Śleszowicach została założona w maju 2001 r. z inicjatywy Kazimierza Michałka. Pan Kazimierz został również jej pierwszym kapelmistrzem i nauczycielem gry na instrumentach dętych. W 2004 r. członkowie orkiestry postanowili założyć Stowarzyszenie Muzyczne, które przyjęło nazwę „1. Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice”. Pan Michałek, będąc jednocześnie członkiem ,,1.Stowarzyszenia Muzycznego w Lassee” w Austrii sprawił, że repertuar śleszowickiej orkiestry znacznie wyróżnia ją spośród orkiestr działających na terenie powiatu suskiego. Również strój muzyków nawiązuje do stroju austriackich kolegów. Obecnie ,,1. Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice”, podobnie jak Orkiestra Dęta „Rytm” Zembrzyce uświetniają wszystkie najważniejsze uroczystości świeckie i kościelne.

Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice