There is no translation available.

Stowarzyszenie Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna”

W ramach stowarzyszenia działa Zespół Regionalny „Mioduszyna” założony w 2007 roku. Początkowo nad repertuarem muzycznym pań z Mioduszyny czuwał pan Tadeusz Wojtanek, obecnie panie pracują z instruktorem – panią Barbarą Cyganik. Założycielem zespołu i osobą kierującą jest pani Janina Benisz. Gospodynie zembrzyckie poprzez swoje działania propagują dziedzictwo kulturowe miejscowości regionu. Panie prezentują się w odtworzonych z początku XIX wieku strojach, śpiewają zasłyszane, autentyczne przyśpiewki i pieśni ludowe, przyrządzają tradycyjne zembrzyckie potrawy kulinarne. Dzięki ich działalności ożywiana jest tradycja regionu.

Fotografia pierwsza przedstawiająca gospodynie

 

Koło Gospodyń Wiejskich z Tarnawy Dolnej

To najstarsze Koło Gospodyń w Gminie Zembrzyce, powstało w 2002 r. Obecnie zrzesza 15 pań z tej wsi. Reprezentuje gminę m.in. podczas dożynek powiatowych. Przewodniczącą koła jest Pani Maria Pawlata. Panie w gustownych, opracowanych przy pomocy etnografów tradycyjnych strojach, wielokrotnie reprezentowały i promowały gminę zdobywając wiele wyróżnień i nagród w konkursach. Są ostoją w podtrzymywaniu lokalnych tradycji,

obrzędów i integrowaniu lokalnej społeczności.

Fotografia druga przedstawiająca 4 gospodynie

 

 

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Marcowianki”

Stowarzyszenie KGW Marcowianki działa od 2011 roku. Pierwowzorem dla koła było działające w latach 60-tych ubiegłego stulecia Koło Gospodyń Wiejskich przy Kółku Rolniczym. Obecnie w reaktywowanym KGW „Marcowianki” prezesuje Sylwia Burczak.

W skład wchodzą kobiety będące przedstawicielkami dwóch pokoleń. Gospodynie uznają za cel swej działalności podtrzymanie i kultywowanie tradycji lokalnej w jak najszerszym możliwym zakresie. W odtworzonych, bogatych strojach kliszczackich prezentują

miejscowy folklor i tradycje promując gminę na konkursach, wystawach i kiermaszach.

Fotografia trzecia przedstawiająca gospodynie

 

Koło Gospodyń Wiejskich „Redz”

Koło Gospodyń Wiejskich z Tarnawy Górnej „Redz” reaktywowano w 2011 roku, z inicjatywy radnej Cecylii Szeląg. Trzon jego stanowią gospodynie KGW działającego dawniej pod przewodnictwem

P. Michaliny Dudziak. Prężnie działające koło zaadaptowało na swoje potrzeby Dom Rolnika w Tarnawie Górnej, w którym utworzono również świetlicę wiejską. Dzięki autentycznej pasji, wysiłkom pracownika świetlicy wiejskiej i zaangażowaniu Rady Sołeckiej, utworzona została Izba Regionalna, w której umieszczono pamiątki, zabytkowe sprzęty domowe podarowane przez mieszkańców.

Koło aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy i powiatu. Bierze udział w konkursach kulinarnych,

biesiadach, uroczystościach kościelnych oraz organizuje życie kulturalne dla mieszkańców sołectwa i gości. Członkinie koła dumnie noszą stroje dawnych mieszkanek tych terenów. Wyszukują i propagują potrawy od zawsze obecne na tutejszych stołach.

Fotografia czwarta przedstawiająca gospodynie

 

Stowarzyszenie Nasza Wieś Śleszowice

Fotografia piąta przedstawiająca gospodynie

 

Gaździny z Marcówki

Fotografia nr 6 przedstawiająca gospodynie

 

Ojcowizna z Tarnawy Dolnej

Fotografia nr 7 przedstawiająca gospodynie