Oświata - Gmina Zembrzyce

Menu górne

Font size

High contrast

Język

Oświata

Dwóch chłopców siedzi przy stoliku. budują coś.

×There is no translation available. Gmina Zembrzyce pozyskała środki w ramach programu grantowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” w ramach Grantu 1 i Grantu...

Ławki w szkole. Przy ławkach krzesła.

×There is no translation available.Wójt Gminy Zembrzyce podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do...

Dzieci siedzą w ławkach i używają sprzętu z Programu Laboratoria Przeszłości. Mają gogle na głowie.

×There is no translation available. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący...

Grupa dzieci pozuje do wspólnego zdjęcia w kopalni soli w Wieliczce.

×There is no translation available. Gmina Zembrzyce ponownie w 2022 roku otrzymała dofinansowanie na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 12 816 zł. Aby pozyskać środki, gmina Zembrzyce musiała zapewnić wkład własny w wysokości co...

Kuchnia w szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej.

×There is no translation available. WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019–2023 – moduł 3 Gmina Zembrzyce w 2022 roku uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej w związku z realizacją wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w...

Zdjęcie przedstawia grupę dzieci, które ćwiczą. 3 dzieci skaczę po materiałowej drabince, która leży na ziemi. 3 dzieci biegnie między pachołkami. w tle drabinki i ściany sali gimnastycznej.

×There is no translation available. Gmina Zembrzyce pozyskała dofinansowanie w wysokości 8 000 zł na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w ramach zadania „ Ćwiczmy razem”, współfinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu...

Zdjęcie przedstawia grupę dzieci, które trzymają się za ramiona. Obok nich stoi trzech instruktorów. Dzieci stoją w wodzie. W tyle druga część basenu - jest tam pusto, nikt nie pływa. Tory oddzielone są czerwonymi linami. W tle kryta pływalnia.

×There is no translation available. Gmina Zembrzyce kolejny raz realizuje program powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ”, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Od 5 września 2022 roku 58 uczniów klas I-II...

CENTRUM OBSŁUGI SZKÓŁ                       W ZEMBRZYCACH
Adres: 34-210 Zembrzyce 540
Telefon: (33) 874-67-32
E-mail: 
https://bip.malopolska.pl/gzofs_zembrzyce
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZEMBRZYCACH
Adres: Zembrzyce 490
Telefon: (33) 874-66-53
Fax: (33) 874-66-53
E-mail: 
www: http://zszembrzyce.superszkolna.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W TARNAWIE DOLNEJ
Adres: 34-210 Zembrzyce, Tarnawa Dolna 272
Telefon: (33) 874-67-07, kom. 500 350 404
E-mail: 
www: http://zstarnawadolna.superszkolna.pl/

 

SZKOŁA PODSTAWOWA                              W ŚLESZOWICACH
Adres: 34-210 Zembrzyce, Śleszowice 166A
Telefon: (33) 874-63-27
Fax: (33) 874-63-27
E-mail:
www: http://spsleszowice.superszkolna.pl/
https://bip.malopolska.pl/spsleszowice

 

SZKOŁA PODSTAWOWA                           W MARCÓWCE
Adres: 34-210 Zembrzyce, Marcówka 120
Telefon: (33) 874-60-23
E-mail: 
www: http://spmarcowka.szkolnastrona.pl/Otwiera nowe okno
https://bip.malopolska.pl/spmarcowka