Bezpieczeństwo i porządek publiczny - Gmina Zembrzyce

Menu górne

Font size

High contrast

Język

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

×There is no translation available. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego 13 listopada br. zakończyły się prace związane z wykonaniem odwodnienia wokół części budynku OSP Zembrzyce. Polegały one w szczególności na: odsłonięciu, odkopaniu i oczyszczeniu fundamentu,...

Zdjęcie z uroczystego wręczenia strojów dla strażakó. z tyłu logo gminy zembrzyce i województwa małopolskiego. z przodu rozłożone na stole otrzymane stroje bojowe. Za stołem od lewej stoją: Łukasz Palarski - Wójt Gminy Zembrzyce, Krzysztof Matyszkowicz - OSP Marcówka, Danuta Kawa, Grzegorz Nieciąg - OSP Śleszowice, Andrzej Żurek - OSP Śleszowice, Stanisław Gaura - OSP Tarnawa Dolna.

×There is no translation available. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego 12 października br. w Urzędzie Gminy w Zembrzycach odbyło się uroczyste przekazanie odzieży specjalistycznej zakupionej dla jednostek OSP Marcówka, OSP Śleszowice i OSP Tarnawa Dolna. Dzięki...

Strażacy stoją w szeregu.

×There is no translation available.W ostatnią sobotę 6 maja 2023 roku w Zembrzycach odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. W obchodach wziął udział Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zembrzycach i wszystkie jednostki OSP z terenu gminy tj. OSP Marcówka, OSP Śleszowice, OSP Tarnawa Dolna i...

Zebranie podsumowujące działania strażaków. Wokół stołu siedzą strażacy w mundurach.

×There is no translation available.Troska o drugiego człowieka, jego życie, zdrowie i dorobek leżyn u podstaw strażackiej służby. Bezinteresowna chęć niesienia pomocy to motto, które przyświeca wszystkim strażakom. Zakończyły się zebrania sprawozdawcze jednostek OSP z terenu gminy...

Dzieci siedzą w ławkach i czekają na rozpoczęcie turnieju. Siedzą w 3 rzędach na sali. Mają rece na stolikach.

×There is no translation available.15 marca 2023 roku, w Szkole Podstawowej w Śleszowicach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Udział w nim wzięły dzieci i młodzież ze wszystkich szkół z terenu gminy Zembrzyce....

Na zdjęciu od lewej Wójt Łukasz Palarski, dwóch strażaków, Pani Danuta Kawa i trzech strażaków. Za nimi logo Województwa Małopolskiego oraz napis Gmina Zembrzyce. Przed nimi komplety ubrań bojowych, które otrzymali strażacy.

×There is no translation available. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego Konkurs Małopolskie OSP 2022 Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” Gmina Zembrzyce dokonała zakupu 4 kompletów odzieży ochronnej dla...