There is no translation available.

Plan Rozwoju Zbiornika Świnna Poręba – Jeziora Mucharskiego na lata 2016 -2023 to dokument opracowany w porozumieniu przez trzy gminy zlokalizowane w granicach Jeziora Mucharskiego. Cele planu zostały sprowadzone do trzech strategicznych celów tj. 1. Stworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej umożliwiającej pełne  wykorzystanie potencjału Krainy Jeziora Mucharskiego. 2.Stworzenie systemu wspierającego rozwój turystyki w Krainie Jeziora Mucharskiego. 3. Zapewnienie warunków dla zrównoważonego rozwoju Gmin Krainy Jeziora Mucharskiego.

pdfPlanu Rozwoju Zbiornika Świnna Poręba – Jeziora Mucharskiego3.52 MB