There is no translation available.

Jednolity tekst Statutu Gminy Zembrzyce ogłoszony został Obwieszczeniem Nr 1/2018 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 22 listopada 2018 roku. Statut Gminy został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 5 grudnia 2018 roku pod pozycją 8144.

Do pobrania: pdfJednolity tekst Statutu Gminy Zembrzyce.