There is no translation available.

Kolejne pomieszczenia byłego Ośrodka Wczasowego w Marcówce zostały zmodernizowane i przekazane na potrzeby funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Marcówce. W 2023 roku wykonano gruntowną przebudowę lokalu o około 80 m2. Prace budowlane obejmowały: roboty rozbiórkowe, wykonanie posadzek, roboty tynkarski i malarskie, wykonanie instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji c.o.

Gmina wydatkowała na ten cel 94 157,25 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Marcówka to kwota 23 588,90 zł.

Nowe pomieszczenie zostało już wyposażone i jest wykorzystywane przez uczniów na potrzeby biblioteki szkolnej i czytelni.