There is no translation available.

DO POBRANIA

docxpismo_dotyczace_aktu_planowania_przestrzennego.docx.docx56.63 KB

pdfDeklaracja na podatek od środków transportowych68.54 KB

pdfZałącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych59.1 KB

docxKlauzula informacyjna - podatek od środków transportu15.36 KB

pdfDeklaracja na podatek od nieruchomości73.5 KB

pdfZałącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 38.08 KB

pdfZałącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 37.98 KB

docxKlauzula informacyjna - podatek od nieruchomości 14.2 KB

pdfInformacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych62.05 KB

pdfZałącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 36.68 KB

pdfZałącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania36.6 KB

pdfZałącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników32.22 KB

docxKlauzula informacyjna - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych14.2 KB

pdfDeklaracja na podatek rolny63.69 KB

pdfZałącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu35.24 KB

pdfZałącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania34.11 KB

docxKlauzula informacyjna - Deklaracja na podatek rolny 14.2 KB

pdfInformacja o gruntach49.05 KB

pdfZałącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu34.77 KB

pdfZałącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania33.83 KB

pdfZałącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników32.18 KB

docxKlauzula informacyjna - Informacja o gruntach14.2 KB

pdfDeklaracja na podatek leśny51.46 KB

pdfZałącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu32.62 KB

pdfZałącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania32.48 KB

docxKlauzula informacyjna - Deklaracja na podatek leśny14.2 KB

pdfInformacja o lasach 42.36 KB

pdfZałącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu32.29 KB

pdfZałącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 32.17 KB

pdfZałącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników 32.16 KB

docxKlauzula informacyjna - Informacja o lasach14.2 KB

docWniosek dot. rewitalizacji37.5 KB

docWniosek o zaświadczenie o położeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego38 KB

docxWniosek o wydanie pełnego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego16.25 KB

docxwniosek-o-ustalenie-nr-porzadkowego.docx21.55 KB

docxWniosek na zezwolenie alkoholowe17.83 KB

pdfWniosek o zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót1019.05 KB

pdfWniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia561.62 KB

docWniosek na jednorazowe zezwolenie alkoholowe45.5 KB

docOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych66 KB

pdfWniosek na lokalizację przebudowę zjazdu223.23 KB

pdfWniosek o wydanie dowodu osobistego433.86 KB

docxZgłoszenie wycinki drzew19.06 KB

pdfDeklaracja - gospodarka odpadami komunalnymi 576.92 KB

pdfDeklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz A256.98 KB

pdfDeklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz B290.07 KB

pdfRozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego914.61 KB