Kultura i rekreacja - Gmina Zembrzyce

Menu górne

Font size

High contrast

Język

Kultura i rekreacja

piłka no boisku

×There is no translation available.Wójt Gminy Zembrzyce decyzją nr 1/2024/S z dnia 14 lutego 2024 roku przyznał Stypendium Sportowe Gminy Zembrzyce dla zawodniczki – Natalii Skrok, w uznaniu jej wysokich wyników sportowych w piłce nożnej kobiet. Stypendium w wysokości 3000 zł zostało...

Budynek Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach

×There is no translation available.Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad Potokiem Paleczka w Zembrzycach zyskało nowoczesny stacjonarny system nagłośnieniowy. Obiekt, na którym odbywa się większość gminnych wydarzeń o charakterze rekreacyjno-sportowym oraz kulturalnym zyskał odpowiednie...

Osoba ćwicząca jogę.

×There is no translation available.Gmina Zembrzyce uruchamia inicjatywę skierowaną do mieszkańców w postaci bezpłatnych zajęć ruchowych, poprawiających sprawność i kondycję fizyczną. Od stycznia 2024 roku zajęcia ruchowe będą się odbywać w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w...

×There is no translation available.Szkoła Podstawowa w Śleszowicach wraz z 1. Stowarzyszeniem Muzycznym Śleszowice zorganizowali w dniu 10 listopada 2023 r. patriotyczną wieczornicę. Były patriotyczne wiersze, żołnierskie piosenki wykonane przez uczniów, wspaniały koncert śleszowickiej...

Na zdjęciu od lewej strony: Wójt Gminy Łukasz Palarski, Pani Ewa Dębińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej, Pani Elżbieta Fidelus - Dyrektor Zespołu Szkół w Zembrzycach, Pani Renata Krzystoń - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcówce, Pani Katarzyna Targosz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śleszowicach, Pani Elżbieta Paleczna - Kierownik Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach

×There is no translation available.Rada Gminy Zembrzyce na wniosek Wójta Gminy na sesji rady w dniu 11 października 2023 roku nadała tytuł „Zasłużony dla Gminy Zembrzyce” za zaangażowanie i pracę społeczną na rzecz lokalnych społeczności. Wyróżnienia zostały przyznane paniom dyrektor:...

Orkiestra Dęta Rytm zembrzyce

×There is no translation available.Mimo deszczowej pogody w sobotę 24 czerwca 2023 roku, podczas pierwszego dnia obchodów Dni Gminy Zembrzyce odbyło się święto muzyki – Podbabiogórski Festiwal Orkiestr Dętych. Na zembrzyckiej scenie pojawiły się orkiestry: Orkiestra Dęta OSP w Bystrej...

Zdjęcie uczniów i nauczycieli na konkursie BRD

×There is no translation available.W dniach 1-3 czerwca 2023 r. w miejscowości Owidz (woj. pomorskie) odbył się Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych (kategoria wiekowa 10 – 12 lat). Do walki o tytuł mistrzów stanęło 17 drużyn z całej Polski....

Placówki Kultury

 
GMINNE CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA
Adres: 34-210 Zembrzyce 541
Telefon: (33) 874-61-96
E-mail:
www:https://gckiczzembrzyce.pl/
https://bip.malopolska.pl/gckiczzembrzyce
NIP: 552-15-31-292