There is no translation available.

Uchwała Nr XXIX/254/21 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 grudnia 21r. w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce.

Do pobrania tekst uchwały [TUTAJ]

Uchwała Nr XIX/186/21 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 luty 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce.

Do pobrania tekst uchwały [TUTAJ]

Uchwała Nr XIX/152/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 października 2016 r.  w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce dla miejscowości Zembrzyce.

Do pobrania tekst uchwały [TUTAJ]