There is no translation available.

Uchwała Nr XX/194/2021 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Zembrzyce nr XIX/184/2021 z dnia 26.02.2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice. 

Do pobrania tekst uchwały [TUTAJ]

Uchwała Nr XIX/184/21 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 luty 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice. 

Do pobrania tekst uchwały [TUTAJ]

Uchwała Nr XXXIII-216/06 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24.10.2006 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania wsi Śleszowice.

Do pobrania tekst uchwały [TUTAJ]