There is no translation available.

logo umiem plywaclogo ministerstwa sportu

W dniu 23 października 2023 roku odbyły się ostatnie zajęcia nauki pływania zorganizowane w ramach programu Powszechnej Nauki Pływania „UMIEM PŁYWAĆ” w edycji 2023r. W tym roku w programie wzięło udział 81 uczniów klas I- III zorganizowanych w 6 grupach, byli to uczniowie Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej 32 uczniów i 49 uczniów Szkoły Podstawowej w Śleszowicach. Łącznie przeprowadzono 20 godzin lekcyjnych zajęć z dziećmi, które zrealizowano podczas 14 wyjazdów w okresie od 4 września do 23 października 2023 roku. Zajęcia prowadzone były w Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej.

Na realizację programu Gmina Zembrzyce kolejny raz pozyskała dofinansowanie w kwocie 25 000 zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Założeniem Programu „UMIEM PŁYWAĆ” była realizacja celów takich jak: upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży; nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania; profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych.

Program zapewnił uczestnictwo w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcieli podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia nauki pływania, stanowiły atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.