There is no translation available.

Uchwała Nr XXXI/277/22 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Górna.

Do pobrania tekstu uchwały [TUTAJ]

Uchwała Nr XXIX/255/21 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 grudnia 21r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Górna.

Do pobrania tekstu uchwały [TUTAJ]

Uchwała Nr XX/193/2021 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Zembrzyce nr XIX/183/2021 z dnia 26.02.2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Górna. 

Do pobrania tekst uchwały [TUTAJ]

Uchwała Nr XIX/183/21 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 luty 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Górna.  

Do pobrania tekst uchwały [TUTAJ] 

Uchwała Nr XXXIII-218/06 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24.10.2006 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Górna 

Do pobrania tekst uchwały [TUAJ]

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych w toku zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do pobrania poniżej:

docxKlauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych w toku zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego15.97 KB