There is no translation available.

 Instytucja dofinansowania w ramach programu "Maluch +". Program Ministerstwa Polityki Społecznej "Maluch+" 2022-2029 na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.Wójt Gminy Zembrzyce podpisał umowę z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu Maluch +. Na mocy tej umowy gmina zobowiązuje się do utworzenia 16 nowych miejsc opieki na dziećmi do lat 3. Żłobek ma zostać wybudowany w Zembrzycach, obok urzędu gminy, pod adresem Zembrzyce 261. Aktualnie trwa zmiana punktowa planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym będzie budowany budynek żłobka. Po dokonaniu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w 2024 roku będzie przygotowana dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę. Planuje się, że rozpoczęcie budowy żłobka nastąpi w I kwartale 2025 roku. Termin etapu I, tj. budowy, wyposażenia i oddania do użytkowania żłobka wskazany jest na maj 2026 roku. W czerwcu 2026 roku planowane są pierwsze zapisy dzieci do żłobka. Gmina zobowiązuje się do prowadzenia żłobka przez co najmniej 36 miesięcy. Zadanie jest dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości w wysokości 573 792 zł, z budżetu państwa w wysokości 77 416,02 zł. Planowany wkład własny gminy Zembrzyce na obecnym etapie to 228 791,38 zł.

 loga Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskej i Krajowego Planu Odbudowy. Pod logami: Dofinansowano przez Unię Europejską - NextGenerationEU

Miejsce, w którym powstanie złobek:

Zdjęcie budynku, w którym powstanie żłobek.