There is no translation available.

Logo umiem pływać. Logo przedstawia dziecko w żółtym czepku, które pływa. Na dole niebieskiego koła napis Umiem pływać. Pod logiem napis: Ogólnopolski  program powszechnej nauki pływania "umiem pływać".

Gmina Zembrzyce kolejny raz realizuje program powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ”, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Od 5 września 2022 roku 58 uczniów klas I-II Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej i Szkoły Podstawowej w Śleszowicach bierze udział w zajęciach nauki pływania w Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Dla każdego ucznia przewidziano 14 wyjazdów na basen, z których każdy trwa 1,5 godziny. Uczestnicy stopniowo będą nabywać umiejętności pływania. Każdy stopień będzie zakończony odpowiednim sprawdzianem przeprowadzonym przez instruktora. Program potrwa do 27 października 2022r.
W radosnej i „mokrej” atmosferze w czasie zajęć na basenie uczniowie rozwijają sprawność fizyczną i korygują wady postawy, nabywają podstawowe umiejętności pływania, zdobywają wiedzę w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, a przede wszystkim uczą się aktywnego spędzania wolnego czasu.
Ważnym faktem jest również to, że uczniowie mogą uczestniczyć w programie bezpłatnie.
Całkowity koszt zadania: 31 024,00 zł
Otrzymane dofinansowanie: 13 340,00 zł
Wkład własny gminy: 17 684,00 zł

Zdjęcie przedstawia na pierwszym planie troje dzieci stojących w wodzie. mają w rękach przyrządy do pływania. Dwoje się uśmiecha, trzecie stoi bokiem. Po prawej stronie również w wodzie stoi dziecko z instruktorem. Uczą się pływać.

Zdjęcie przedstawia grupę dzieci siedzących w strojach kąpielowych i kolorowych czepkach na brzegu basenu. Dzieci machają nogami. Instruktor stoi z tyłu i coś mówi. W tle kryta pływalnia oraz żółta zjeżdżalnia.

Zdjęcie przedstawia na pierwszym planie 5 dzieci, które uczą się pływać. Stoją w wodzie i w rękach mają sprzęt do pływania. 4 dzieci stoi bokiem, jedno stoi przodem i się uśmiecha. Na drugim planie instruktor uczy dziecko pływać. Dziecko płynie na plecach.

Zdjęcie przedstawia grupę dzieci w strojach kąpielowych i czepkach stojących w wodzie. Dzieci mają równiez okulary do pływania i sprzęt. Stoją w wodzie przy brzegu basenu.

Zdjęcie przedstawia dwoje dzieci płynących na plecach. Są zanurzone w wodzie, głowa jest nad wodą. Za nimi stoi instruktor i je asekuruje.

Zdjęcie przedstawia grupę dzieci, które trzymają się za ramiona. Obok nich stoi trzech instruktorów. Dzieci stoją w wodzie. W tyle druga część basenu - jest tam pusto, nikt nie pływa. Tory oddzielone są czerwonymi linami. W tle kryta pływalnia.

Zdjęcie przedstawia trzy dziewczynki, które stoją oparte na łokciach na brzegu basenu. Wszystkie sa uśmiechnięte, trzymają kciuki w górze. W tle kryta pływalnia.