There is no translation available.

Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Gmina Zembrzyce pozyskała dofinansowanie w wysokości 8 000 zł na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w ramach zadania „ Ćwiczmy razem”, współfinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2022 roku.

Program jest realizowany we wszystkich szkołach Gminy Zembrzyce i jest adresowany do chętnych uczniów szkół podstawowych w tym korzystających z wychowania przedszkolnego.
Objętych nim zostało 311 uczniów w 23 grupach i tak :

  • w Zespole Szkół w Zembrzycach 75 uczniów – 5 grup,
  •  w Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej 78 uczniów- 6 grup,
  •  w Podstawowej w Marcówce- 76 uczniów – 6 grup,
  •  w Szkole Podstawowej w Śleszowicach 82 uczniów – 6 grupy.

Każda grupa uczestnicząca w projekcie ma zajęcia od września do grudnia 2022r. jeden raz w tygodniu po 1 godzinie. Wszystkie grupy zrealizują 315 godzin zajęć. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje.

Są to dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dające uczniom możliwość spędzenia wolnego czasu aktywnie i z pożytkiem dla ich zdrowia. Zadaniem programu jest walka z wadami postawy, nauka utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Zajęcia sportowo rekreacyjne obejmują ćwiczenia rozciągające, aktywizujące mięśnie kręgosłupa, ćwiczenia oddechowe, korygujące płaskostopie, gry i zabawy ogólnorozwojowe, gimnastykę z różnymi przyborami. Forma zajęć będzie bardzo atrakcyjna dla uczniów, ponieważ łączy zabawę z aktywnością fizyczną.

Całość zadania to koszt 18 930,50 zł. Dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 50%, pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Zembrzyce.

Zdjęcie przedstawia grupę dzieci. Dzieci leżą pod drabinkami. Mają nogi na pierwszym szczebelku. W tle sala gimnastyczna, kosz do koszykówki i bramka.

Zdjęcie przedstawia grupę dzieci, które jedno za drugim chodzą po ścieżce sensorycznej. Dzieci są zadowolone. W tle okna sali gimnastycznej. Z lewej strony jest kosz do koszykówki oraz bramka.

Zdjęcie przedstawia grupę dzieci, które ćwiczą. 3 dzieci skaczę po materiałowej drabince, która leży na ziemi. 3 dzieci biegnie między pachołkami. w tle drabinki i ściany sali gimnastycznej.

Zdjęcie przedstawia grupę dzieci, które robią pompki na podłodze. Dzieci ułożone są w kółko. Dzieci są ubrane w sportowe stroje. W tle sala gimnastyczna.