There is no translation available.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (teleopiekę i telemedycynę), które umożliwią tym osobom dłuższe i bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz realizacja działań w zakresie opieki wytchnieniowej.

Okres realizacji projektu: 23 lutego 2024 r. – 30 czerwca 2029 r.

Projekt realizowany jest przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Projekt adresowanych jest do:

  • osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkających na terenie województwa małopolskiego,
  • opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkających na terenie województwa małopolskiego.

Szczegóły dotyczące rekrutacji i projektu: Małopolski Tele-Anioł 2.0 » Małopolska (www.malopolska.pl)

Formularz w formie papierowej dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.