There is no translation available.

Koło Łowieckie "DIANA" poinformowało o organizacji dodatkowego polowania zbiorowego:

Dodatkowe polowanie - RZECZKI
Data: 25.11.2023 r.
Miejsce zbiórki - tartak
numer obwodu łowieckiego: 110
prowadzący polowanie: KOPACZ ARTUR
Zwierzyna do pozyskania: zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki