There is no translation available.

Od lat Gmina Zembrzyce wspiera działania Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Tarnawie Górnej, który jest niepubliczną specjalistyczną placówką oświatową dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Placówka również prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W 2023 r. na wniosek Pani Doroty Steczek – Byczek Dyrektor OREW, Wójt Gminy Zembrzyce zlecił przeprowadzenie niezbędnych prac związanych z zabezpieczeniem budynku siedziby OREW przed zalewaniem i wilgocią. Wykonano remont odwodnienia oraz izolację fundamentów budynku. Gmina wydatkowała na ten cel kwotę 34 988,58 zł. W ramach zadania odkopane zostały fundamenty budynku dawnej szkoły podstawowej, a następnie po ich oczyszczeniu wykonano prace izolacyjne. Wykonanie tych robót było koniecznym działaniem dla zabezpieczenia całego, już w znacznej mierze odnowionego budynku. Ponadto OREW we własnym zakresie wykonał kanalizację deszczową wraz ze studniami rewizyjnymi, drenaż terenu wokół budynku oraz parking. Wykonane prace zabezpieczą ściany budynku przed wilgocią, co z pewnością pozwoli na korzystanie z budynku przez następne dziesięciolecia. Koszt całego remontu to ponad 70 tyś zł.