There is no translation available.

Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie I podaje do publicznej wiadomości informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.

  1. SSO Bartłomiej Migda, Komisarz Wyborczy w Krakowie III – Przewodniczący
  2. SSR Rafał Marek Sobczuk – I Zastępca Przewodniczącego
  3. SSO Berenika Ewa Rusek – II Zastępca Przewodniczącego
  4. SSR Marcin Mateusz Cichoński
  5. SSR Piotr Marek Gargas
  6. SSR Marcin Sylwester Gawron
  7. SSR Barbara Majchrzak
  8. SSO Sławomir Jarosław Polak
  9. SSR Wojciech Trzaska

Funkcję Sekretarza Komisji pełni Barbara Golanko, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.

Siedziba Komisji: Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków (siedziba Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie), tel. (12) 421-85-84, (12) 421-85-77

Terminarz dyżurów, w czasie których będą przyjmowane zgłoszenia list kandydatów na posłów oraz kandydatów na sanatorów:

w dniach 30 sierpnia 2023 r. – 1 września 2023 r. w godzinach od 12:00 do 16:00

w dniu 2 września 2023 r. w godzinach od 9:00 do 12:00

w dniach 4 – 6 września 2023 r. w godzinach od 9:00 do 16:00

Komitety wyborcze chcące dokonać zgłoszeń, proszone są o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu w Delegaturze KBW w Krakowie.

Kraków, 29 sierpnia 2023 r.

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

w Krakowie I

(-) Bartłomiej Migda