There is no translation available.

Wójt Gminy Zembrzyce zarządził Wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Zembrzyce na dzień 16 czerwca 2024 roku.

Zarządzenia Wójta:

docxZarządzenie - wybory Sołtysa Marcówki17.48 KB

docxZarządzenie - wybory Sołtysa Śleszowic17.56 KB

docxZarządzenie - wybory Sołtysa Tarnawy Dolnej17.54 KB

docxZarządzenie - wybory Sołtysa Tarnawy Górnej17.54 KB

docxZarządzenie - wybory Sołtysa Zembrzyc17.33 KB