There is no translation available.

Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Gmina Zembrzyce otrzyma wsparcie finansowe na rzecz inwestycji związanej z boiskiem trawiastym w Tarnawie Górnej. Otrzymane wsparcie związane jest ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS”. Wysokość planowanej dotacji to kwota 58 540,00 zł, a wartość całego zadania szacowana jest na około 200 000 zł. Przedmiotem zadania jest inwestycja polegająca na modernizacji konstrukcji i nawierzchni boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem odwodnienia (drenażu wgłębnego) w miejscowości Tarnawa Górna na działce nr ewid.732 tj. działce sąsiadującej z istniejącym placem zabaw i parkingiem. Roboty budowlane obejmują również montaż dwóch bramek do piłki nożnej oraz zamontowanie piłkochwytów zlokalizowanych za bramkami. Boisko przeznaczone do gry w piłkę będzie miało wymiar 15 m x28m. Całkowita powierzchnia modernizowanej nawierzchni trawiastej wyniesie 635 m2 .

 Fot źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego