There is no translation available.

ZAWIADOMIENIE

Pięćdziesiąta piąta sesja Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 06 lutego 2024 roku tj. wtorek, o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 grudnia 2023 r.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zembrzyce.
 5. Zapoznanie się z sprawozdaniem dotyczącym wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych za rok 2023.
 6. Zapoznanie się z raportem z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2024-2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia woli kontynuowania członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Zembrzyce do roku 2030”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zembrzyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2024 rok.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Józefowski