There is no translation available.

Zembrzyce, dnia 14.09.2023 roku

ZAWIADOMIENIE

CZTERDZIESTA DZIEWIĄTA SESJA RADY GMINY ZEMBRZYCE odbędzie się w dniu 19 września 2023 r. tj. wtorek, o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 11 sierpnia i 17 sierpnia 2023 r.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zembrzyce.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 453/2 oraz części działek nr 461/6 i 4246/6 w Zembrzycach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zembrzyce do Projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności(KPO) Inwestycja B2.2.2. pn. „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Działanie A1. Rozwój istniejących Klastrów Energii. Poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii(klastry z koncepcją rozwoju)”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na kadencję od 2024 r. do 2027 r.
 8. Głosowanie tajne nad wyborem ławnika do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na kadencję od 2024 r.- do 2027 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zembrzyce.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce
Grzegorz Józefowski