There is no translation available.

ZAWIADOMIENIE

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Zembrzyce i Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Zembrzyce, które odbędzie się w dniu 18 września 2023 roku, tj. poniedziałek o godzinie 14.00 na sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 453/2 oraz części działek nr 461/6 i 4246/6 w Zembrzycach.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zembrzyce do Projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności(KPO) Inwestycja B2.2.2. pn. „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Działanie A1. Rozwój istniejących Klastrów Energii. Poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii(klastry z koncepcją rozwoju)”.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na kadencję od 2024 r.- do 2027 r.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy
  Zembrzyce na 2023 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zembrzyce.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zakończenie.

Przewodniczący KRGFiOŚ
Małgorzata Góralik

Przewodniczący KSSEKiS
Jolanta Fidelus