There is no translation available.

Zembrzyce, dnia 13.07.2022 roku

ZAWIADOMIENIE

TRZYDZIESTA SIÓDMA NADZWYCZAJNA  SESJA RADY GMINY ZEMBRZYCE odbędzie się w dniu 18 lipca 2022 r. tj. poniedziałek, o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa-Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Zembrzyce.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2022 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zembrzyce.
  6. Wolne wnioski i informacje.
  7. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce
Grzegorz Józefowski