There is no translation available.

ZAWIADOMIENIE

DRUGA SESJA RADY GMINY ZEMBRZYCE odbędzie się w dniu 16 maja 2024 roku tj. czwartek, o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radną Rady Gminy Zembrzyce.
 3. Złożenie ślubowania radnej Rady Gminy Zembrzyce.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 7 maja 2024 roku.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zembrzyce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia liczby członków Stałych Komisji Rady Gminy Zembrzyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania składu Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania przedstawicieli do reprezentowania Gminy Zembrzyce we władzach Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zembrzyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Sucha Beskidzka i Gminy Zembrzyce.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Agnieszka Karcz