There is no translation available.

Postanowienie nr 815/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Zembrzyce w celu złożenia ślubowania przed radnych Rady Gminy Zembrzyce oraz Wójta Gminy Zembrzyce wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. znajduje się do pobrania poniżej:

pdfPostanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Zembrzyce1.16 MB