There is no translation available.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Powiatu Suskiego w 2022r.:

 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej: Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b (budynek Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej)
  Harmonogram dyżurów:
  • Poniedziałek 14:00 – 18:00 (radca prawny)
  • Wtorek 8:00 – 12:00 (radca prawny)
  • Środa 8:00 – 12:00 (adwokat)
  • Czwartek 12:00 – 16:00 (adwokat – mediacja)
  • Piątek 8:00 – 12:00 (adwokat)
 2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej: Jordanów, ul. Mickiewicza 3 (budynek Urzędu Gminy Jordanów)
  /obsługę punktu prowadzi organizacja pożytku publicznego: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert/
  Harmonogram dyżurów:
  • Poniedziałek 7:30 – 11:30 (adwokat)
  • Wtorek 13:00 – 17:00 (adwokat)
  • Środa 7:30 – 11:30 (adwokat - mediacja)
  • Czwartek 7:30 – 11:30 (adwokat)
  • Piątek 7:30 – 11:30 (adwokat)
 3. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego: Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3 (budynek Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim)
  /obsługę punktu prowadzi organizacja pożytku publicznego: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert/
  Harmonogram dyżurów:
  • Poniedziałek 8:00 – 12:00 (adwokat - mediacja)
  • Wtorek 12:30 – 16:30 (adwokat)
  • Środa 8:00 – 12:00 (adwokat)
  • Czwartek 11:00 – 15:00 (adwokat)
  • Piątek 8:00 – 12:00 (adwokat)

Więcej informacji na: www.darmoweporady-suski.pl oraz http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/dokument.php?iddok=2802&idmp=91&r=r

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Powiatu Suskiego.

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Jeżeli jesteś uprawniony umów się pod nr telefonu 338757875 albo elektronicznie poprzez stronę: https://np.ms.gov.pl/zapisy i skorzystaj z darmowej pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Warunkiem skorzystania z porady jest wcześniejsze umówienie się na wizytę.