There is no translation available.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje, że ruszył nabór zadań do 6 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy, którzy ukończyli 16 rok życia mogą składać propozycje swoich zadań w terminie do 30 września br.

Przez ostatnie lata w ramach regionalnego budżetu obywatelskiego zrealizowano blisko 200 pomysłów Małopolan, które wygrały głosami mieszkańców. Były to m.in.: projekty kulturalne, zdrowotne, edukacyjne, sportowe, turystyczne, infrastrukturalne, skierowane do: seniorów, dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, a także pozostałych mieszkańców naszego regionu. W tym roku można zgłosić zadania o charakterze prospołecznym, prozdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym, ekologicznym, ochrony środowiska, transportu zbiorowego i dróg publicznych. Mogą to być zarówno działania inwestycyjne, czyli przewidujące wykonanie robót budowlanych, jak i o charakterze „miękkim” – w tym m.in. wydarzenia, warsztaty itp.

Na realizację 6. edycji BO WM Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 14 milionów złotych.

Niezbędne informacje i dokumenty dotyczące BO WM oraz generator wniosków znajdują się na stronie internetowej: https://bo.malopolska.pl/

Zdjęcie przedstawia logo małopolski, kobietę i mężczyznę oraz tekst: 14 milionów złotych czeka na Twój pomysł!