There is no translation available.

Małopolski Urząd Wojewódzkiw w Krakowie informuje o nowej inicjatywie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Programu Re_Open UK.

Program ma na celu pomoc polskim przedsiębiorcom w przezwyciężeniu negatywnych skutków brexit.

Więcej szczegółów nt. programu znajduje się na stronie:
https://reopen.biz/