There is no translation available.

 Małopolski Projekt Nauki Pływania Już Pływam. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Gmina Zembrzyce przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego zrealizowała projekt w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2023r. „Już pływam”. Celem projektu było nabycie przez uczniów szkół podstawowych umiejętności i prawidłowych technik pływania, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania ze zbiorników wodnych. Przedsięwzięcie przyczynia się do podniesienia ogólnej sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych, a także zachęca do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Na terenie Gminy Zembrzyce w projekcie uczestniczyło łącznie 69 uczniów klas I-III z dwóch szkół tj.: z Zespołu Szkół w Zembrzycach 45 uczniów i z Szkoły Podstawowej w Marcówce 24 uczniów. Zajęcia nauki pływania odbywały się od września do października 2023 r. w Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Uczniowie uczestniczyli w 1,5 godzinnych zajęciach w ramach 14 wyjazdów. Lekcje pływania prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania.

Nauka pływania to przygoda oferująca niezliczone korzyści zdrowotne zarówno dla ciała, jak i umysłu. Regularne pływanie poprawia kondycję, zwiększa wydolność, a także modeluje sylwetkę. Jest to również znakomita forma rehabilitacji oraz profilaktyki wielu schorzeń.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w wysokości 19 530 zł, gmina dofinansowała zadanie w wysokości 25 480 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 45 010 zł.