There is no translation available.

baner

Gmina Zembrzyce wyposażyła szkoły w nowy sprzęt dydaktyczny w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” Grant 1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, poprzez zakup przez organy prowadzące sprzętu umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Celem projektu było wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w 4 szkołach podstawowych z terenu Gminy Zembrzyce poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie.
Całkowita wartość projektu to 74 921,54 zł, pozyskane środki w 100 % pokryły koszty zakupu.
W ramach projektu zakupiono 13 laptopów , 4 projektory Epson, 11 systemów operacyjnych i pakietów Microsoft Office oraz 11 tablic ceramicznych suchościeralnych. Sprzęt został przekazany w sierpniu 2023 roku do szkół wg. złożonego zapotrzebowania przez dyrektorów szkół na etapie składania wniosku. Nowoczesny sprzęt będzie służył uczniom i nauczycielom w razie zmiany formy nauczania z uwagi na przeciwskazania do nauki stacjonarnej, a tymczasem jest istotnym wsparciem w realizacji zajęć edukacyjnych w szkołach.