There is no translation available.

logo Małopolski

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

13 listopada br. zakończyły się prace związane z wykonaniem odwodnienia wokół części budynku OSP Zembrzyce. Polegały one w szczególności na: odsłonięciu, odkopaniu i oczyszczeniu fundamentu, jego zagruntowaniu i szpachlowaniu oraz wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych. W ramach robót wykonano również studnię rewizyjną oraz ułożono rurociągi drenarskie. Zadanie pn. „ Zabezpieczenie części operacyjno-technicznej remizy OSP Zembrzyce przed wilgocią i zalewaniem” realizowane w ramach konkursu Małopolskie OSP 2023 zostało dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 10000 zł.
Z budżetu gminy Zembrzyce przeznaczono na realizację zadania 14473,90 zł. Całość inwestycji zamknęła się kwotą 24473,90 zł. Wykonane prace z pewnością przyczynią się do poprawy funkcjonowania jednostki oraz zapewnią odpowiednie warunki dla przechowywanego w niej sprzętu.

Projekt pn.: „Zabezpieczenie części operacyjno-technicznej remizy OSP Zembrzyce przed wilgocią i zalewaniem”. Wartość inwestycji: 24 473,90 zł. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w ramach działania Małopolskie OSP 2023 w kwocie 10 000 zł.