There is no translation available.

Zapytanie ofertowe Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Kantego w Tarnawie Dolnej na realizację zadania pn. "Prace konserwatorskie dotyczące wystroju malarskiego wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Jana Kantego w Tarnawie Dolnej - Etap I" wraz z załącznikami znajduje się poniżej do pobrania:

docxZapytanie ofertowe55.87 KB

pdfZałącznik nr 1 - Program prac konserwatorskich3.31 MB

docxZałącznik nr 2 - Formularz oferty22.87 KB

docxZałącznik nr 3 - Wzór umowy69.92 KB

docxZałącznik nr 4 - Oświadczenie15.51 KB

Informacja o otwarciu ofert oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostały załączone w formie skanów. W celu uzyskania dostępnej informacji należy skontaktować się z Urzędem Gminy Zembrzyce.

pdfInformacja o otwarciu ofert308.15 KB

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty299.3 KB