There is no translation available.

W dniu 12.04.2024 roku Wójt Gminy Zembrzyce Łukasz Palarski podpisał umowę z wykonawcą na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Śleszowicach wraz z przewiązką i zagospodarowaniem terenu wokół”. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłonionym  wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budowlane Sikora, Wojciech Sikora z siedzibą Osiedle Niwa, 34-400 Nowy Targ. Wartość brutto zawartej umowy to  5 528 243,88 zł.  Umowa zakłada, że inwestycja zostanie zakończona do 17 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Inwestycja będzie realizowana w ramach 8 Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach inwestycji powstanie Sala Gimnastyczna,  której kubatura wyniesie 5371,30 m3 oraz powierzchnia zabudowy 588,00 m2. Wysokość budynku to 11,72 m, długość 33,20 m, a szerokość 16,55 m. Budynek sali gimnastycznej obejmuje dwie kondygnacje. Na parterze znajdować się będzie sala gimnastyczna, magazyn sprzętu sportowego, sanitariaty, pomieszczenie trenera oraz wewnętrzna komunikacja. Z kolei na piętrze zaprojektowano balkon, mniejszą salkę gimnastyczną oraz kotłownię. Pomiędzy budynkiem sali gimnastycznej  a szkołą wybudowana zostanie przewiązka łącząca funkcjonalnie oba obiekty. Kolejnym bardzo ważnym elementem inwestycji będzie budowa nowego placu zabaw, który zaprojektowano przy budynku sali gimnastycznej nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym. Powierzchnia zaprojektowanego placu to 242,50 m2 przy długości 21 m i szerokości 11 m.

Plac zabaw wykonany zostanie w oparciu o powierzchnię poliuretanową gdzie zlokalizowano m.in.: zadaszoną wiatę, bujak, zestaw wspinaczkowy, przejazd szynowy, tablice rysunkową, dwie huśtawki, most linowy z talerzykami, ławki, stół do szachów oraz piramidę linową. Całość inwestycji uzupełni wewnętrzna komunikacja z nowymi  miejscami postojowymi.        

20240412 111146 0201