There is no translation available.

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 19 marca 2014 roku, tj. wtorek o godzinie 14.00 na sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Zembrzyce oraz przygotowanie projektu uchwały dotyczącej skargi.
  3. Głosowanie nad projektem opinii/uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Zembrzyce.
  4. Wypracowanie opinii w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy nowego, bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy obwodnicą Krakowa i obwodnicą Skawiny w ciągu drogi krajowej DK44.
  5. Głosowanie nad projektem opinii/uchwały w sprawie budowy nowego, bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy obwodnicą Krakowa i obwodnicą Skawiny w ciągu drogi krajowej DK44.
  6. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji SWiP
Andrzej Mróz