There is no translation available.

Zembrzyce, dnia 19.09.2022 roku

ZAWIADOMIENIE

TRZYDZIESTA ÓSMA SESJA RADY GMINY ZEMBRZYCE odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. tj. wtorek,  o godz. 15.15 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 21 czerwca i 18 lipca 2022 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX-155/09 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych dodatków do wynagrodzenia oraz nagród jak również wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Zembrzyce na lata 2022-2025.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV-115/08 Rady Gminy Zembrzyce w sprawie przystąpienia Gminy Zembrzyce do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zembrzyce.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce
Grzegorz Józefowski