There is no translation available.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:193

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 12:00 dnia 31.08.2021 do godz. 08:00 dnia 02.09.2021

Obszar: zlewnie Małej Wisły, Soły, Skawy, Skawinki, Raby, Dunajca po zb. Czchów, Białej oraz Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: Kolejna strefa intensywnych opadów deszczu powodować będzie ponowne wzrosty poziomu wód, w strefie wody wysokiej, z przekroczeniami stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. W dalszej kolejności spodziewane są przekroczenia stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:194

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 12:00 dnia 31.08.2021 do godz. 15:00 dnia 01.09.2021

Obszar: zlewnie lewostronnych dopływów Wisły oraz zlewnie Uszwicy, Dunajca poniżej zb. Czchów, Ropy (małopolskie)

Przebieg: Kolejna strefa intensywnych opadów deszczu powodować będzie ponowne wzrosty poziomu wód, w strefie wody wysokiej, z przekroczeniami stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Punktowo mogą zostać przekroczone stany alarmowe.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:199

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 14:39 dnia 31.08.2021 do godz. 15:00 dnia 01.09.2021

Obszar: zlewnie Rudawy, Prądnika i Szreniawy oraz mniejsze bezpośrednie lewostronne dopływy Wisły  (małopolskie)

Przebieg: Kolejna strefa intensywnych opadów deszczu powodować będzie ponowne wzrosty poziomu wód, w strefie wody wysokiej, z przekroczeniami stanów ostrzegawczych i alarmowych również w kolejnych profilach wodowskazowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Na zlewnię Rudawy, Prądnika i Szreniawy oraz mniejsze bezpośrednie lewostronne dopływy Wisły od momentu obowiązywania Ostrzeżenia 3 stopnia nr 199 przestaje obowiązywać Ostrzeżenie ze stopniem 2 nr 194. W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:202

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 23:00 dnia 31.08.2021 do godz. 23:00 dnia 02.09.2021

Obszar: rzeka Wisła od ujścia Przemszy do ujścia Raby (małopolskie)

Przebieg: Na skutek przemieszczania się fali wezbraniowej na Wiśle obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody. Spodziewane są przekroczenia stanów ostrzegawczych na odcinku od ujścia Przemszy do ujścia Raby.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

 

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr O:202 z dnia 31.08.2021

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 21:43 dnia 02.09.2021 do godz. 13:00 dnia 03.09.2021

Obszar: rzeka Wisła od ujścia Przemszy do ujścia Raby (małopolskie)

Przebieg: W związku z przechodzeniem kulminacji fali wezbraniowej na Wiśle od profilu Czernichów-Prom do ujścia Raby, możliwe są jeszcze kilku centymetrowe wzrosty poziomów wody, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

Uwagi: Zmiana dotyczy wydłużenia okresu obowiązywania Ostrzeżenia oraz opisu przebiegu zjawiska.