There is no translation available.

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr O:179 z dnia 24.08.2021

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 08:06 dnia 24.08.2021 do godz. 20:00 dnia 24.08.2021

Obszar: zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów, spodziewane są wzrosty stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, lokalnie o charakterze gwałtownym. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: Korekta dotyczy zmiany stopnia, okresu ważności oraz treści przebiegu Ostrzeżenia. W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.