There is no translation available.

W dniu 01 marca 2024 r. Wójt Gminy Zembrzyce - Łukasz Palarski wraz ze Skarbnikiem Gminy - Eweliną Wciślak podpisali umowę z Wojewodą Małopolskim Krzysztofem Klęczarem na udzielenie dotacji, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Uzyskana przez gminę dotacja w wysokości 2 374 815 zł przeznaczona jest na remont drogi gminnej nr 441269 K „Krakowska” w Zembrzycach na odcinku 864 m.

W ramach remontu przewidziano następujące prace :

  1. Wykonanie rozbiórki elementów drogowych (chodnik, jezdnia),
  2. Wykonanie wykopów i nasypów niezbędnych do realizacji inwestycji,
  3. Modernizacja istniejącego zniszczonego chodnika zgodnie z kilometrażem dogi gminnej,
  4. Modernizacja odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej, wraz ze studniami rewizyjnymi oraz wpustami ulicznymi,
  5. Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej.

Droga „Krakowska” jest bardzo ważną gminną drogą biegnącą przez centrum Zembrzyc, jej stan od lat się pogarszał, przez co aktualnie wymaga gruntownego remontu. Odnowienie drogi poprawi bezpieczeństwo kierowców, pieszych i rowerzystów, a także wpłynie korzystnie na wizerunek Zembrzyc.

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki