There is no translation available.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej.

Na spotkania zaprasza mieszkańców gmin z obszaru LGD „Podbabiogórze” tj. gmin: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Jordanów Miasto, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce, lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, Twórców Ludowych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego regionu. Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, wpływu na środowisko i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru, a także partnerstwa w realizacji LSR.

Program spotkań:

  1. Wprowadzenie.
  2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD „Podbabiogórze”.
  3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD „Podbabiogórze”.
  4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania LGD "Podbabiogórze".
  5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR "Podbabiogórze". 
  6. Identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR "Podbabiogórze".
  7. Podsumowanie spotkania.

Harmonogram spotkań.

Nazwa Gminy Miejsce spotkania Termin spotkania wraz z godzinami spotkania
Gmina Stryszawa Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego w Stryszawie
34-205 Stryszawa
Termin: 20.07.2022, Godz.: 9.00 - 12.00
Gmina Zawoja Babiogórskie Centrum Kultury Biblioteka
34-222 Zawoja 2000A
Termin: 20.07.2022, Godz.: 13.00 - 16.00
Gmina Maków Podhalański Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim /sala narad UM
ul. Szpitalna 3
34-220 Maków Podhalański
Termin: 21.07.2022, Godz.: 9.00 - 12.00
Gmina Miasto Sucha Beskidzka Urząd Gminy w Suchej Beskidzkiej /sala sesyjna, I piętro UM
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
Termin: 21.07.2022, Godz.: 13.00 - 16.00
Gmina Miasto Jordanów Urząd Miasta Jordanów /sala obrad UM
ul. Rynek 1
34-240 Jordanów
Termin: 22.07.2022, Godz.: 9.00 - 12.00
Gmina Jordanów Sala w remizie OSP Osielec Górny
34-234 Osielec 821
Termin: 22.07.2022, Godz.: 13.00 - 16.00
Gmina Budzów Urząd Gminy Budzów,
34-211 Budzów 445 / sala narad UG
Termin: 28.07.2022, Godz.: 9.00 - 12.00
Gmina Zembrzyce Pawilon Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach
34-210 Zembrzyce 584
Termin: 28.07.2022, Godz.: 13.00 - 16.00
Gmina Bystra-Sidzina Urząd Gminy Bystra – Sidzina / sala UG I piętro
34-235 Bystra Podhalańska 373
Termin: 29.07.2022, Godz.: 9.00 - 12.00

Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” rozpoczęło prace nad przygotowaniem LSR „Podbabiogórza” na lata 2023-2027. Prawidłowe zdefiniowanie potrzeb i problemów mieszkańców Podbabiogórza jest bardzo ważnym elementem przygotowania strategicznego dokumentu jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju. Pierwszym krokiem w tworzeniu LSR dla obszaru Podbabiogórza jest nabór „Fiszek projektowych”, w których każdy mieszkaniec może przedstawić swoje pomysły, projekty, zadania, które chciałby/zamierza realizować w ciągu najbliższych lat za pośrednictwem LGD „Podbabiogórze”. Krok drugi to Ankieta diagnostyczna na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Podbabiogórze", w której można wyrażać opinie, wysuwać wnioski, zgłaszać propozycje i uwagi. Fiszka projektowa i Ankieta dostępna jest na stronie internetowej LGD „Podbabiogórze”: www.lgdpodbabiogorze.pl w zakładce „Konsultacje LSR 2023-2027”, na stronach internetowych gmin wchodzących w obszar działania LGD. Ponadto dostępne są również w formie papierowej w Biurze Zarządu LGD „Podbabiogórze”, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, wszystkich Urzędach Gmin Powiatu Suskiego oraz ważnych miejscach użyteczności publicznej (min. Urząd Pracy, Instytucje Kultury Powiatu Suskiego, Punkty Informacji Turystycznej, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ARiMR)

Fiszkę projektową i Ankietę można przesłać elektronicznie na adres e-mail: , w formie on-line, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do Biura Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”.
Ponadto informujemy, że od 10 czerwca 2022 roku w Biurze Zarządu LGD „Podbabiogórze”, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 16.00 został uruchomiony Lokalny Punkt Konsultacyjny, w którym można zgłaszać pomysły, propozycje, uwagi do opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza” na lata 2023-2027.

Poniżej linki do „Fiszki projektowej” i „Ankiety”:
https://forms.gle/wUqRAP93wu6Z8se96 - fiszka projektowa

https://forms.gle/rVUtVt6zKp9Pn1Fs6 - ankieta diagnostyczna