Szanowni Państwo,

zakończony został zasadniczy etap prac związanych z opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Zembrzyce do 2030 roku, obejmujący w szczególności przeprowadzenie analiz statystycznych i strategicznych, realizację warsztatów, a także prace eksperckie. Powstał tym samym projekt dokumentu, stanowiący efekt naszych wspólnych, dotychczasowych działań.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z projektem strategii oraz przedstawienie opinii i ewentualnych sugestii zmian w dokumencie w ramach prowadzonych konsultacji społecznych.

Wypełniony i podpisany formularz można składać:
a) poprzez złożenie formularza w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540,
b) poprzez przesłanie formularza pocztą na adres Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540 (decyduje data wpływu do urzędu),
c) poprzez przesłanie podpisanego formularza za pomocą systemu ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Zembrzyce: /99er7k2jgv/skrytka,
d) za pomocą poczty elektronicznej na adres: , za ważne uznaje się stanowiska przesłane w formie skanu wypełnionego formularza zgłaszanych uwag; rekomendowane jest przesłanie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;

Zachęcamy też do udziału w spotkaniach konsultacyjnych w dniu 6 września 2023 r. (środa) o godzinie 9:00 i 15:00 w Pawilonie Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 541.

Wójt Gminy Zembrzyce
mgr Łukasz Palarski

Załączniki do pobrania:

docxProjekt Strategii Rozwoju Gminy18.01 MB

docxZarządzenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Zembrzyce do 2030 roku29.5 KB

docxFormularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Zembrzyce do 2030 roku13.61 KB

docxKlauzula informacyjna14.8 KB