RADA GMINY ZEMBRZYCE

 1. Karcz Agnieszka - Przewodnicząca Rady Gminy Zembrzyce
 2. Zadora Tadeusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zembrzyce
 3. Bach Ewelina
 4. Fidelus Jolanta
 5. Gaura Stanisław - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Ochrony Środowiska
 6. Góralik Małgorzata
 7. Gruszeczka Tomasz
 8. Józefowski Grzegorz
 9. Kus Maria
 10. Matusik Adrian
 11. Michałek Elżbieta - Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 12. Pływacz Wojciech - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu
 13. Ptak Irena
 14. Szeląg Cecylia
 15. Woźniak Jan - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rada Gminy Zembrzyce kadencja 2024-2029 oraz Pani Wójt Joanna Stypuła