Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Ochrony Środowiska

 1. Stanisław Gaura - Przewodniczący
 2. Ewelina Bach - Członek
 3. Tomasz Gruszeczka - Członek
 4. Grzegorz Józefowski - Członek
 5. Cecylia Szeląg - Członek
 6. Jan Woźniak - Członek
 7. Tadeusz Zadora - Członek

Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu

 1. Wojciech Pływacz - Przewodniczący
 2. Jolanta Fidelus - Członek
 3. Małgorzata Góralik - Członek
 4. Maria Kus - Członek
 5. Adrian Matusik - Członek
 6. Elżbieta Michałek - Członek
 7. Irena Ptak - Członek

Komisja Rewizyjna

 1. Jan Woźniak - Przewodniczący
 2. Ewelina Bach - Członek
 3. Adrian Matusik - Członek
 4. Wojciech Pływacz - Członek
 5. Cecylia Szeląg - Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Elżbieta Michałek - Przewodniczący
 2. Stanisław Gaura - Członek
 3. Irena Ptak - Członek
 4. Jolanta Fidelus - Członek
 5. Maria Kus - Członek