I. Komisja Rewizyjna
1. Grzegorz Nieciąg – Przewodniczący

2. Janina Koziołek

3. Jan Gierat

4. Cecylia Szeląg

5. Jan Woźniak

II. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz Ochrony Środowiska
1. Małgorzata Góralik – Przewodnicząca

2. Tomasz Kudzia

3. Jan Gierat

4. Andrzej Mróz

5. Cecylia Szeląg

6. Jan Woźniak

III. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu
1. Jolanta Fidelus – Przewodnicząca

2. Maria Kus

3. Katarzyna Biedrawa

4. Grzegorz Nieciąg

5. Janina Koziołek

6. Tadeusz Zadora

7. Franciszek Niziński

IV. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Andrzej Mróz – Przewodniczący

2. Maria Kus

3. Tomasz Kudzia

4. Jolanta Fidelus

5. Małgorzata Góralik